White Stoneware Tumbler

Notify me when this product is available:

Each stoneware tumbler has a white glaze.

 

6 oz

3.25"x4.5"